Tc-cầu giao-hữu

Trận cầu trn mạng Ếch-riu
Xem chừng cũng học được nhiều điều hay
Cầu-thủ chơi xấu thc tay
Trọng-ti thổi phạt cả hai xử huề
Thay v nghỉ mệt bn lề
Toan ra đ tiếp thắng về phần ta
Khn-giả nhao-nho h la
Sn chơi bỗng chốc như l...trường thi
Trọng-ti lnh an tức th
Bao nhiu hờn cũ cn ghi trong lng
Thổi ci mỏi miệng chẳng xong
Mời ra sn tiếp vừa lng đi bn
Đng-sai, rộng-hẹp, xin qun
Luật chơi xin nhớ, mới nn Ếch gi.

bt

< Bi thơ đ đăng trn diễn đn WW - message #42588 >