Tuyển tập sơ lược tiểu sử những nhân vật thời Minh Trị Duy Tân

 
Dưới đây là tuyển tập sơ lược tiểu sử vài nhân vật thời Minh Trị Duy Tân mà cụ Đào Trinh Nhất đă nêu lên trong quyển "Nước Nhựt Bổn - 30 Năm Duy Tân". Chúng tôi không kỳ vọng đi vào chi tiết nhưng chỉ xin giới thiệu sơ lược cùng vài địa chỉ (URL) liên quan để quư vị nào quan tâm có thể tham khảo thêm. Rất mong nhận được những ư kiến cũng như thông tin bổ túc của quư vị để cho tuyển tập này được phong phú hơn. (T.T.Việt - USA)

 

Âm đọc Romaji

Tiếng Hán

Âm Hán

Nitobe Inazo 新渡戸稲造 Tân Độ Hộ Đạo Tạo
Shibusawa Eiichi 渋沢栄一 Sáp Trạch Vinh Nhất
Ookuma Shigenobu 大隈 重信 Đại-ôi Trọng-tín
Kojima Iken 児島惟謙 Nhi Đảo Duy Khiêm
 ** Sẽ lần lược đăng **
Fukuzawa Yukichi 福沢諭吉 Phước-Trạch Dụ-Cát
Inukai Tsuyoshi 犬養毅 Khuyển-dưỡng-Nghị
Itagaki Taisuke 板垣退助 Bản-viên Thoái-trợ
Itou Hirobumi 伊藤博文 Y Đằng Bác Văn
Niijima Jou 新島襄 Tân-đảo-Tương
Saigo Takamori 西郷 隆盛 Tây-hương Long-thạnh
Sakamoto Ryoma 坂本 龍馬 Phản Bản Long Mă
Sakuma Shouzan 佐久間象山 Tá Cửu Gian Tượng Sơn