Nước Nhựt Bổn - 30 năm Duy Tân

         

Đào Trinh Nhất - xuất bản năm 1936

Tiểu sử Cụ Đào Trinh Nhất

Vài hàng giải thích của bản điện tử

Thông tin mới nhất về gia đ́nh Cụ Đào Trinh Nhất và ERCT

  Nhờ giúp đỡ 

 

Mục Lục

                         Vài Lời Nói Trước 

Chương      I.  - BA NGUYÊN DO LỚN

                        1. NỐI DƠI THẦN QUỐC     
                                        2. ĐỊA-LƯ GIÚP NGƯỜI    
                                        3. PHONG-KIẾN MÀI DŨA TÀI-TRÍ CỦA DÂN

Chương     II. - MỘT ĐOÀN TÀU MỸ

Chương    III. - TRONG LÚC KHAI QUỐC

Chương    IV. - MỞ CUỘC DUY TÂN

Chương    V.  - CÔNG PHU GIÁO HÓA

Chương    VI. - TRÊN ĐƯỜNG CHÁNH TRỊ

Chương    VII.- HIẾN PHÁP NHỰT BỔN

Chương  VIII. - LỤC QUÂN HẢI QUÂN

Chương    IX. - VĂN HÓA ĐÔNG TÂY

Chương    X.  - SỰ NGHIỆP VĂN HỌC                            

                              Những sách nghiên cứu

........................................

Xem thêm :

Để làm tài liệu cho quư vị nào quan tâm muốn t́m hiểu thêm, chúng tôi có soạn một tập riêng gồm danh sách những nhân vật liên quan đến Duy Tân mà cụ Đào Trinh Nhất đă nêu lên trong sách.

Danh sách này gồm có (1) : Tên tiếng Hán  (2) : Tên chữ Kanji  (3) :  Âm đọc tiếng Nhật (4) : Link vào Tự Điển Bách Khoa Wikipedia Nhật (ウィキペディア 百科事典 ). Trong trường hợp không có trong Wikipedia Nhật sẽ link vào Google Japan với keyword là tên tiếng Nhật đó. 

Danh sách nhân vật theo chương sách

    Danh sách nhân vật xếp theo âm Hán tự

         Danh sách nhân vật xếp theo theo âm Nhật

Mời quư vị nào quan tâm vào dùng. Chúng tôi rất mong nhận được những ư kiến để bổ túc bảng danh sách này.

 


Gởi cảm tưởng :    Đọc cảm tưởng của độc giả :