Trang Hồng Phc

Hồng Phc l bt hiệu v cũng l tn thật của chị Hồng Phc, một exryu thn hữu. Chị c nhiều thơ văn đăng trn cc diễn đn Internet. Cảm tưởng thơ văn Hồng Phc xin gởi về

 

* Nụ hồng ma đng

* Người con du nước Mỹ

* MA THU 

* Nhớ Mẹ

* NHỮNG CNH THƯ

* NHỚ MA HẠ CŨ  

* Thu sầu

* Thu Sang

* Chớm Thu

* Mưa

* Hnh bng qu nh

* Nỗi Lng

 

* C gi bến đ

* Trch ai

* Gửi người năm cũ

* HỒN QU  -  II

* Hồn Qu (I)

* Tm bạn ngy xưa

* Vụng Dại

* Qu hương v Kỷ niệm