CHỚM THU

 
Hm nay my xm giăng đầy lối
Một cht thu về bn khm hoa
Đn bướm tung tăng trong gi sớm
Hương thơm hoa l, thoảng đưa xa
 
Chiếc l vo thu đ đổi mu
Trn cnh ru rt tiếng chim ca
Trong ln gi nhẹ vương t o
Dừng bước bn hoa buổi xế t
 
Dng liễu bn hồ trng thướt tha
Vi vu tiếng nhạc bản tnh ca
Thong cht thu về trong mắt biếc
Hnh như thu đến tối hm qua
 
Hồng Phc