Hnh của Thi Phin

QU HƯƠNG V KỶ NIỆM

Ngy xưa chung học trường lng
Bạn b cng xm lại cng thn nhau
Lớn ln kẻ trước người sau
Học hnh gắng sức để sau gip đời
Nhưng rồi thế sự đổi dời
Xm thn tan nt, xa rời qu hương
Ra đi lng dạ vấn vương
Biết bao kỷ niệm yu thương trong lng
By giờ lm kẻ lưu vong
Nhớ qu nhớ bạn, cầu mong sum vầy
.....................................................
Hm nay gặp lại nơi đy
Mừng vui n lại những ngy cn thơ
Bao giờ cng trở về qu
Thăm ngi trường cũ bn bờ ruộng xanh
Qu hương đẹp tựa bức tranh
Ni sng xanh biếc vy quanh xm lng
Lững lờ ging nước Đ giang *
m chn ni Nhạn *mơ mng đn trăng
Biển xanh gợn sng lăn tăn
Mấy c thiếu nữ tung tăng n đa
Xa xa vọng tiếng chung Cha
Vi vu ngọn gi thổi la rừng dương
Hoa tươi nở rực bn đường
Qu hương đẹp qu, tnh thương dng trn


Hồng Phc

* Đ giang v ni Nhạn l sng Đ Rằng v ni Nhạn Thp, 2 thắng cảnh của thnh phố Tuy-Ha Tĩnh Ph Yn