Vụng Dại

Bởi xưa vụng dại đường tnh
Để cho duyn kiếp chng mnh xa nhau
Giờ đy tc đ hai mu
Kẻ đy người đ ai sầu hơn ai

Hồng Phc