Hoa Fuji qua ống kính Thu Giang

Dưới đây là vài h́nh ảnh của Thu Giang chụp ở Byodoin( 平等院) khu Uji, Kyoto, và Kasugataisha(春日大社), Nara. Cả hai khu này đều là của ḍng họ Fujiwara và hoa Fuji được ḍng họ nhiếp chính Fujiwara lấy làm biểu tượng cho ḍng họ ḿnh nên được trồng nhiều ở hai nơi này. (*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......

Click vào đây để xem thêm nhiều h́nh khác 

(*)  Click để xem thêm chi tiết về hoa Fuji, Byodoin, Kasugataisha và ḍng họ Fujiwara