"Mạnh dạn mà làm"

Nguyên tác "Yaritai koto wo yare" - やりたいことをやれ
của Honda So-ichiro -
本田宗一郎

Chủ biên : Nguyễn Ngọc Duyên  và nhóm Văn Học Nhật Bản

 

 

 

 

 

Lời ngỏ

Chương 1 : Trước hết, phải dám bước tới trước  (Đinh Văn Phước)

Chương 2 :  Làm việc hợp với sở trường  (Đinh Văn Phước)

Chương 3 : Chim ưng khôn hăy mài móng vuốt  (Dương Thị Tuyết Minh)
                              < Sẽ upload nay mai >

Chương 4 : Dám làm  (Việt Châu)

Chương 5 : Đền bù vui sướng   (Lê Ngọc Thảo)

Chương 6 : Bảo vật của tôi  (Lê Ngọc Thảo)

Chương 7 : Thời gian là sinh mạng của mọi vật  (Nguyễn Ngọc Duyên)

Chương 8 : Trong nói bỡn có ư tưởng  (Nguyễn Ngọc Duyên)

Chương 9 : Sống t́m kiếm niềm vui  (Phạm Vũ Thịnh)

Chương 10 : Phát minh giống như yêu đương  (Phạm Vũ Thịnh)

* Tiểu sử Honda So-ichiro

 

Tập "Mạnh dạn mà làm" dịch từ nguyên tác "Yaritai koto wo yare"
của Honda So-ichiro, đă được thực hiện với:
 

 

Chủ biên: Nguyễn Ngọc Duyên

Chương 1 & 2: Đinh Văn Phước
Chương 3: Dương Thị Tuyết Minh
Chương 4: Việt Châu
Chương 5 & 6: Lê Ngọc Thảo
Chương 7 & 8: Nguyễn Ngọc Duyên
Chương 9 & 10: Phạm Vũ Thịnh

Lời Ngỏ & Tiểu sử Honda So-ichiro: Nguyễn Ngọc Duyên

Hiệu đính: Cung Điền, Nguyễn Nam Trân, Trần Thị Diễm Nghi và Văn Lang Tôn Thất Phương

 

 
 

Nhóm Dịch thuật Văn học Nhật Bản

Dịch giả, Năm đến Nhật, Đại học chính, Nơi cư ngụ hiện tại, Email

 

Cung Điền
1963, Đại học Thủy Sản Tokyo,
Paris, Pháp

Email: quancanh@walla.com

Dương Thị Tuyết Minh
1972, Đại học Tokyo,
Tokyo, Nhật Bản

Email: quynhchi_qc@yahoo.com

Đinh Văn Phước
1961, Đại học Công Nghiệp Tokyo,
Hino, Nhật Bản
 

Lê Ngọc Thảo
1967, Đại học Tohoku,
Chiba, Nhật Bản

Email: Tao.Sato@ap.sony.com

Nguyễn Nam Trân
1965, Đại học Tokyo,
Antony, Pháp

Email: hddao@guitar.ocn.ne.jp

Nguyễn Ngọc Duyên
1967, Đại học Công Nghiệp Tokyo,
Wollongong, Úc

Email: duyennguyen67@hotmail.com

Phạm Vũ Thịnh
1966, Đại học Tokyo,
Sydney, Úc

Email: t4phamvu@hotmail.com

Trần Thị Diễm Nghi
1972, Đại học Chuo,
Tokyo, Nhật Bản

Email:
 kojikadiemnghi@yahoo.co.jp 

Văn Lang Tôn Thất Phương
1966, Đại học Tokyo,
Canberra, Úc

Email:
npttp@yahoo.com.au

Việt Châu
1968, Đại học Nông Nghiệp Tokyo,
Tokyo, Nhật Bản

Email: vilotbl@ybb.ne.jp

 

 

.........................

 

< Bản bổ sung mới nhất : May 5 2010 >

® "Khi phát hành lại bài viết của trang này cần phải có sự đồng ư của dịch giả (duyennguyen67@hotmail.com )
và ghi rơ nguồn lấy từ www.erct.com