Nhớ Bạn Exryu

Thuở đôi mươi ta cùng nhau du học
Ước mong sao giúp người Việt đau thương
Mộng thành tài muốn đóng góp quê hương
Xứ Phù-Tang ta miệt mài sách vở.

Tôi với Bạn có nhiều ngày gặp gỡ
Khi trong trường khi ngay tại pḥng ăn
Giờ thể thao hay chạy đuổi theo banh
Ngày bai-tồ ta sánh vai lao động.

Tốt nghiệp rồi ta đi làm mưu sống
Bạn và tôi không mấy dịp gặp nhau
Tóc giờ đây đă bạc nửa mái đầu
Thoáng nh́n lại tuổi xuân như giấc mộng.

Bạn cùng năm có người rời cuộc sống
Người ngồi cùng lớp th́ đă an cư
Tại nước thứ ba một trời viễn xứ
Mơ gặp nhau là chuyện khá viễn vông.

Bạn Ca-li gọi Tất Niên Hội Ngộ
Nam Ca-li vội vă chạy lên thăm
Gặp nhau ta trao đổi nụ cười thân
Bạn trông khỏe tôi vui mừng biết mấy.

Sau bao mùa hoa ta lại sum vầy
Niềm vui ấy như hỏa châu rạng rỡ
Khi xa nhau xin Bạn hằng ghi nhớ
Ta bên nhau nhờ gặp gỡ cơ duyên

Mà Trời cho như quà quư vô biên
Lập lại được quả là một chuyện hiếm
Qua những tháng năm xa cách triền miên
Ngồi nhớ bạn, ôi ḷng này lưu luyến.

Khi xa xôi vui buồn hay thấy nhớ
Tôi chúc Bạn mạnh giỏi và thành công
Để một ngày không xa ta gặp gỡ
Bên chén trà ḿnh t́m lại tuổi thơ …
Cùng bàn thêm nên làm chi từ giờ …

Nhớ Exryu sau Tất Niên Hội Ngộ tại San Jose, Jan 29, 2011

Phan Văn Hiền, Exryu Nam Cali. -  Tết Tân Măo,