Thu Say

Chỉ cạn một bầu say đ say
Trăng sao lơ lửng mi đm nay
Để tnh ta đượm nồng hương ấm
C nghĩa g đu vạn hớp ny

Dẫu chn chuyện đời nn đối diện
Đừng ch men đắng m sang tay
Trăng thu mi mi vương hng dậu
Thương bng hnh ai ai c hay

Cạn đu m sao đ như say
Lững thững trăng khuya vẫn đ đy
Những tưởng tnh ta bao nhật nguyệt
Cho hồn ta tỉnh tỉnh say say

Thế sự như con tạo cứ xoay
Nhn tnh thế thi đắng hay cay ?
Men nồng vẫn ngọt vẫn bi đấy
Đồng ẩm, dạ trường, chắc chắn say

TTTuan (X71, Cali)