TNH XƯA

Nếu em l ngọn gi thu,
Thời ta ra lượm m u dọc đường.
Mang về chồng chất nhớ thương,
Nửa khuya ra đứng ven tường mơ ai.

***

Ta mang một cht u hoi,
Chn trong k ức một vi tiếc thương.
Mc ln miếng đất bn đường,
Bới ra tm lại v thường tuyết xưa.

***

Đưa người về giữa cơn mưa,
Bước theo trăm bước cho vừa lng nhau.
Lở duyn như một thưở no,
Ai đem thư cũ p vo lng tạ

***

Th thi nước cũng chảy qua,
Th thi em cũng bước ng sang sng.
Th thi em cũng theo chồng,
Th thi tnh cũng theo ging nước tri.

Nguyễn Chi-Lan

3/25/2008
(cho người con gi Huế ở Missouri năm xưa,
"ngy xưa em l ngọc cnh vng").