Vọng Quê Hương

Phỏng theo bài "Bắc Quy Hành" của UDA HIROSHI:

Sương đêm phủ kín song ai đó
Muôn dặm kinh-thành đă khuất xa
Quy Bắc tha-phương thân lữ thứ
Mi người lă chă hạt châu sa

Mộng hỡi sao đành chỉ thoáng qua
Màn đêm vây kín ở quanh ta
Bao lần vọng tưởng ôn hoài niệm
Ân ái hương nguyền xin chớ xa

Mỗi khắc cô đơn thường tự hỏi
Ly hương một chuyến vạn sầu thương
Sao như hoa nọ ĺa cành nhỏ
Lưu luyến ân t́nh không vấn vương

Giờ đây mặc niệm ḷng bâng khuâng
Nhắn nhủ ǵ đây nỗi đoạn trường
Tổ Quốc hỡi ai ly biệt ấy
Mai này xin nhớ vọng Quê Hương

Hè '07

TTTuan (X71, Cali)