Trang AU

AU l bt danh của một chị Exryu 71 hiện đang lm việc v sinh sống ở Hoa Kỳ.

 

Father's Day  

Phi pha k ức  

"V Vu Khc Tnh Si"

Trả th ccNN  

Anh sầu, em bn thơ  

Bi thơ khng vần  

Tương Tư   

Bi Thơ Khng Tn