NGÀY TẾT TA

Mai, đến ngày Tết ta
Trăm món bánh mứt dọn ra hai hàng
Đầu hôm một ổ Bông Lan
V́ bận ngủ gục thành than đă rồi
Bột đậu tốt vô hồi
Khuấy bằng nồi lại có ốc trâu
Bánh Ḅ trông đẹp bá màu
Dỡ ra một vĩ mất đầu rụng tay
Bánh Quy vừa dẻo vừa dai
Bởi quên tưới nước nên chài sạch trơn
Mứt Gừng , mứt Bí , mứt Thơm .................
Trăm loại bánh mứt chẳng nên món nào ..!!!!

Cô Ba Tokai sưu tập
California , January 2007