385257106_1437d305d4.jpg

Nỗi ḷng với Xuân

Xuân nhẹ bước bên thềm
Làm ḷng ta bâng khuâng
Năm xuân rồi xa xứ
Chưa một lần thăm quê

Xuân về gieo vấn vương
Nơi xứ lạ quê ngướ
Chạnh ḷng người viễn xứ
Ngậm ngùi nhớ xuân xưa

Năm xuân dài đăng đẵng
Chỉ thấy mỗi một màu
Trắng xoá anh đào nở
Chẳng thấy bóng vàng mai

Mây ơi bay về đâu ?
Cho ta gởi đôi lời
Ḷng ta như muốn khóc
Mỗi khi thấy xuân sang

Xuân Đinh Hợi
Osaka 15 tháng 2
VH .