Trang Diệp Thế Hùng

 

Anh Diệp Thế Hùng học ở Kobe-dai, anh di trú sang Pháp năm 1975. Ngoài công việc là một giáo sư đại học (Vice-Président Recherche University of Cergy-Pontoise ), anh Hùng cũng là tác giả của nhiều tuyệt tác thơ văn Việt-Pháp.

* Lá Mùa Thu - FEUILLES D’AUTOMNE

* THE COLOR OF MOMIJI  -   FINITE LIFETIME  -   HỒ GƯƠM

UNE NUIT D’ETE  

BỐN MƯƠI NĂM SAU

CHIỀU VỀ PHỐ CŨ

T̀NH CŨ

NẾU MỘT MAI ANH CHẾT

A SUMMER NIGHT

< Tặng riêng những bài thơ trên đến Thuỷ & Hùng  -  Thuỷ & Hiếu Hạnh >

 

Tuy Ḥa quê cũ 

Une Vie Dans Un Monde Eternel 

Tuổi mười bảy  

Le Temps  

Sớ Táo Quân

Questions

La Neige - A Day of Sorrow

.........................

Mời các anh chị vào xem nhiều thơ văn khác của anh Hùng ở địa chỉ dưới đây :

http://www.u-cergy.fr/rech/pages/diep/poemes/index.htm

Cảm tưởng về thơ văn của Diệp Thế Hùng xin gởi về Japan_OB@yahoo.com Chúng tôi sẽ chuyển