Trở về ]          [ Trang mục lục ]


LY TAN 

Lầu son gác tía huy hoàng 
Nhưng sao buồn thảm nhuốm màu ly tan 
Hồ kia rủ bóng hoàng lan 
Cá vàng vắng lặng hoa tan nguyệt mờ

 
Lan kia nở tự bao giờ 
Trúc kia nghiêng bóng bên bờ cỏ xanh 
T́nh yêu sao quá mong manh 
Cảnh xưa người cũ nay đành đi đâu ? 


Vườn kia xanh ngát một màu
Mà nay sao đă nhuốm màu đau thương 
Ai kia khéo dứt tơ vương 
Để t́nh ta lại đến đường chia tay ! 


Cuộc đời sao lắm đổi thay 
Ngày xưa dệt mộng cùng may tơ vàng 
Ngày nay duyên kiếp lỡ làng 
Vườn xưa c̣n đó, bóng chàng về đâu ?

 
Ḍng đời như cuộc bể dâu 
Hôm nay c̣n đấy .. biết đâu mai này 
Ngày mai giả biệt chia tay 
Chung đôi ngày trước, hôm này biệt ly ! 


Ḍng đời sao lắm sầu bi 
Hỷ Nộ Ái Ố ....Sân si buộc ràng 
Tâm hồn dứt được mơ màng 
Sự đời rủ bỏ ... Tâm thời thênh thang... 


Dạ Lan (Oct 8th 2003)