[Trở về ]          [ Trang mục lục ]


 

 

 THU NHỚ

Chiều thu nghịch l vng bay
Tung đi nổi nhớ ngập đầy khng gian
My thu nhẹ bước lang thang
Trời thu ảm đạm l vng bay bay
Nhớ ai nhớ qu chiều nay
Một mnh thơ thẩn mộng ngy tri đi
Em xin khp nhẹ ln mi
Qun đi nổi nhớ quyện đi muộn phiền
Mưa thu rơi nhẹ bn thềm
Xin mang nhung nhớ qua miền viễn du...


Dạ Lan
28 - 10 -2003