ANH ĐÀO

Dạ Lan
Montreal, Canada
 

 

ANH ĐÀO

Đào hồng duyên dáng thật dễ thương
Cánh hoa chớm nở ngát mùi hương
Hương hoa lă lướt theo chiều gió
Cánh mỏng thân gầy ánh nắng vương

Mầu hoa nhẹ điểm hồng thơ mộng
Mong manh thanh thoát dáng đài gương
Nh́n hoa gợi ư ... thi nhân cảm
Đôi ḍng thơ nhẹ .... gửi người thương .

Dạ Lan

Jan -18-2022