ÁO TRẮNG NĂM XƯA
( Thân mến tặng Quỳnh Chi )

Thấp thoáng vườn xưa áo trắng bay
Phất phơ trong nắng gió chiều nay
Trinh nguyên mầu trắng c̣n đâu đấy
Phai nhạt tuổi hồng ... ai có hay ...?

Phố cũ trường xưa từdaọ ấy
Nay buồn vắng aó trắng ai bay
Những ngày hoa mộng c̣n đâu nữa
Một ḿnh thơ thẩn...mắt gợn cay !

Từ độ giả từ maí trường xưa
Thấm thoát thớ gian cánh nhạn đưa
Tha hương mấy độ thu rồi nhỉ
Đâu tà  áo trắng quyện trong mưa ...

Dạ Lan
Feb-18-2003