BA MƯƠI NĂM ...

Ba  mươi  năm chung sống
Thời gian tựa my bay
Hai ta đầu chớm bạc 
Tnh ta đậm nhạt say.
 

Từ hai phương trời xa
Duyn kỳ ngộ thoảng qua
Gặp nhau chiều hm ấy
Tơ hồng cột đi ta
 

Giờ đy tnh lắng đọng 
Nhưng nghĩa dng trn đầy
Thời gian cứ vần xy
i ta ...hnh với bng
 

Những ngy sống bn nhau
Sao hay hờn hay giận 
Rồi một ngy mất nhau
Sẽ thương nhớ xt xa ...
 

Một đời ta ở bn nhau
Một đời chia xẻ nỗi đau muộn phiền 
Một đời chia xẻ bnh yn 
Cng nhau vỉnh viễn thuyền đời  nhẹ tri ...
 

Dạ Lan
Aug 10-2003