BÀI THƠ HỘI NGỘ

PARIS hội ngộ tuyệt vời
Để ta nhắc laị một thời đă qua
Bạn xưa bốn bể gần xa
Tay trong tay nắm cùng ca hát ḥ

Du lịch vui vẻ chớ lo
Exryu FRANCE đă lo cho hết rồi
Cứ vui và cứ thành thơi
Gợi bao kỷ niệm một thời xuân xanh.

Dạ Lan
Paris, June 2018.