BAO NHIÊU NĂM

 

Bao nhiêu năm gặp lại
Để ḷng thấy bâng khuâng
Rộn ràng như sóng vổ
Bên em, ḷng lâng lâng
 

Bao nhiêu năm gặp lại
Vẫn như ngày hôm qua
Em ngồi đây tóc ngắn 
Mắt  buồn lệ xót xa
 

Bao nhiêu năm gặp lại
Ḷng rộn ràng mơ hoa
Mơ cầm tay em nói
Nói bao lời thiết tha ...
 

Bao nhiêu năm gặp lại
Một thoáng rồi cách xa
Chia tay ngướ mổi ngă
Bóng t́nh yeủ nhạt nhoà .....
 

Dạ Lan
July 02-2003