BIỂN LẶNG 


Biển ơi ... Sao lặng mnh mng
m thầm, trầm lắng như lng của em 
Nhớ ai trong giấc mộng m
Những chiều tha thiết, m đềm bn nhau ... 

Dạ Lan 
06-05-2003 


BIỂN VẪN A TNH 


Nửa đời anh, đ từng nghe sng vỗ
Như nhạc tnh mun thuở giữa đại dương
Nhưng khi gặp lại em, anh mới biết ... 
ầu bạc phơ ....Sao Biển vẫn nhớ thương ... 

Dạ Lan 
06-10-2003 


BIỂN SẦU 


Chiều nay Biển lại u sầu
Xa xi như mối tnh đầu chng ta 
My rơi những hạt mưa sa 
Biển sầu lắng đọng tnh xa ngn trng .... 


Dạ Lan 
06-18-2003