CẢNH THU

( viết tặng anh Huỳnh Văn Ba )

L rơi lc đc bn sng
Suối tri tri mi theo dng về đu
Sương thu rơi nhẹ trn cầu
Trời thu thăm thẳm một mầu trong xanh
L vng theo gi mong manh
Đp theo chiều gi l đnh ngũ yn ...  

Dạ Lan

Nov-09-2005