CHA ƠI !!!

Cha ơi, Cha ơi ...
Cha ở nơi đu ?
C cn nhớ đến
Đứa con gi nhỏ
Cha từng nắm tay
Dẫn từng bước nhỏ
Trong chiều mưa bay ....

Cha ơi, Cha ơi ...
Cha cn nhớ khng ?
Những sng ma xun
Cng con bắt bướm 
Dưới bầu trời trong.

Cha cn nhớ khng ?
Những buổi chiều đng
Đn con về học
Ngưỡng cửa chờ trng.

Cha cn nhớ khng ?
Những chiều nghỉ học
Cng con dạo biển
Trng dương mnh mng ...

Cha ơi , Cha ơi ....
By giờ cha đ xa rời
Gi từ ci thế, một đời hy sinh
Con đy tự nhủ với mnh
Cng ơn cha mẹ trọn tnh khng qun.

Da. Lan 
June-12-2003
Viết tặng PAPA của con nhn ngy Father's Day.