CHIỀU THU NHỚ MẸ

Mỗi ma thu đến lại ngẩn ngơ
Thu về l đổi tự bao giờ ?
Vườn xưa gi lộng sao buồn thế
L vng bay nhẹ tựa trong mơ

Thu về ... con lại nhớ mẹ hiền
Tuổi đời tc mẹ trắng nhiều thm
Nhưng tm mẹ vẫn an nhin qu
Mẹ vẫn lm thơ mỗi chiều ln

Con nhớ ... những năm thng cuối đời
Dng thơ của mẹ vẫn m tri ...
Những chiều thu đ cn đu nữa
Giọt nắng cuối ngy cũng tắt thi

Cuộc đời sinh diệt .... lẽ v thường
Mẹ đ đi rồi ... sao vấn vương
Để lại trong con nhiều nhung nhớ
Bng dng mẹ hiền qu xa xi ....

Mẹ đ ra đi mấy năm rồi
Bn song từng chiếc l vng rơi
Thời gian vẫn thế tri tri mi
Nhưng mẹ đu rồi ? mẹ thương ơi. .....

Dạ Lan

( Một chiều cuối thu 2018 )
Montreal, Canada .