[Trở về ]          [ Trang mục lục ]


 

Cosmos ... kỷ niệm ...


Cosmos Cc Bướm mơ mng 
nhẹ như t o mu vng của em
vương chi sợi tc tơ mềm
ngn năm anh vẫn một niềm nhớ thương ...

Dạ Lan