CNG LỚP (2*)


Xếp hng vo lớp anh hng sau
Theo nng nn rảo bước thật mau
Tc nng theo gi vương mi nhớ
Ngẩn ngơ từ đ m mộng sầu !

Nng ấy v tnh c biết đu
C ngươi mơ ước pht nhiệm mầu
Mong nng chớp mắt nhn trả lai.
Nng qu v tnh biết g đu  ...

Rồi hai nin học đ tri qua
Chỉ dm nhn nng thật thiết tha
Tuy yu c bao giờ dm n
Rồi h năm ấy anh đi xa ...

Giả từ bạn cũ ma trường xưa
Tnh đầu thơ mộng thong nhẹ đưa
A trắng năm xưa sao thương qu
Biết bao kỉ niệm nhớ cho vừa...

Da. Lan
17-04-2003