CNG LỚP

 

Mi trường hai đứa học cng nhau  
Anh tuổi bằng em hai mi đầu  
Những buổi học về trời ươm nắng  
Cng nhau trnh nắng dưới hng cau  

Hoa tm nở bn hng dậu thưa  
Cổng trường im vắng... lặng trong mưa  
D ai thấp thong bn hng dậu  
Tc di lưu luyến giấc mơ xưa ...  

Da. Lan

Sept-2002