ĐÓN XUÂN

Dạ Lan 

Năm nay, xuân lại trở về
Tân niên KỶ SỬU lại về cùng ta
Năm châu bốn bể một nhà
Nâng ly cụng chén tà tà vui chơi...
Nhắc ngày hội ngộ tuyệt vời
Cùng nhau họp mặt nhớ thời thanh xuân !!!
Phone nhau chúc tụng xa gần
Rủ nhau về Nhật ngắm hoa Anh đào
Tháng tư xao xuyến nôn nao
Bạn xưa hội ngộ đón chạ xuân sang .

Dạ Lan
January-22-2009
Montreal- Canada