DUYÊN THƠ
( mến tặng Quỳnh Chi )


Ai kia xa cách nửa ṿng cầu
Duyên thơ lưu luyến măi gần nhau
Tuy xa vời vợi ḷng vẫn nhớ
T́nh thơ thông cảm bởi v́ đâu ?

Ư thơ gợi nhớ dáng hương xưa
Trao nhau tâm sự mấy cho vừa
Và bao kỉ niệm xa xưa ấy
Bồi hồi gợi nhớ cảm ḍng thơ.

Ai kia có biết phương xa ấy
Có kẻ chiều chiều dạ ngẩn ngơ
T́nh cảm thơ văn nhiều quyến luyến
Tâm tư hoà điệu một trời mơ ....

Da. Lan
Aug-30-2003