Trở về ]          [ Trang mục lục ]


GIAO THỪA

Đm giao thừa Canada lạnh gi
Tuyết bay bay phủ nhẹ một mn sương
Ngy cuối năm sao lng thấy vấn vương
Tiếc nhớ mi Xun qu nh năm trước

Nữa cuộc đơ tro qua nhanh như lướt
Xa qu hương thế đ mấy mươi năm !
Nhn mai vng sao chợt thấy bng khung
Lng trống trải trong đm xun lạnh gi

Ta ở đy nơi tha phương đất lạ
Cn đu tnh nồng thắm của qu hương
Đm giao thừa hồn băng gi đơn phương
Tm tnh ấy chia sẻ cng Ai nh !!!

Dạ Lan.
Chiều 30 - Tết GIp Thn
Montreal. Canada