GIÓ ĐÔNG.

Trời xanh cao thẳm từng mây
Cành thông thoảng nhẹ đong đầy nắng mai
Nhẹ nhàng tiếng bước chân ai
Đi trong nắng sớm sương mai dịu dàng .

Lá đùa theo gió nhịp nhàng
Bên khung vườn nhỏ thiên đàng ước mơ
Hồn tôi cảm mấy ḍng thơ
Gởi theo gió cuốn bên bờ tuyết tan...

                                                   Da. Lan
                                                            Feb-20-2003