[Trở về ]          [ Trang mục lục ]


Gửi đến ccNN (1, 2)

(thơ họa lại bi "Thiệt mn ơi" của ccNN)

Ơi hởi ... Lm sao mộng vỡ rồi
Ngươ năm xưa ấy hớp hồn ti
Ba mươi năm lẽ m hnh bng
Một pht tan tnh ...mộng xa xi

Theo Vĩnh Trường khuyn hy thử đi
Nu người trong mộng thuở xun th
Dng xưa ngự lại về tm tưởng
Rồi mộng rồi mơ.. lại ướt mi ....

CCNN ui.... Đừng c khc thật nha ! v củng đừng than nữa .
Hy Vui ln đi !!!

TLTM.

 

Xin tiếp với Thi sĩ Lang Thang v Vĩnh Trường để gửi đến CCNN....Nhẩn Nha ui.


Thương tiếc lm chi chuyện đ rồi !
D Tnh trong mộng qu xa xi
Cần chi "CẢI LO" người xưa ấy
Hm nng tnh xưa cũng được rồi !

ường về phố cũ đậm tnh thơ
Dung nhan người ấy c phai mờ
Hoa đo hồng thắm Ngy hội ngộ
Hy nhủ rằng .... Nng vẫn mộng mơ !!!


TLTM.

(WW 26/1/2004)

 [Trở về ]