[Trở về ]          [ Trang mục lục ]


 

 

Hoa Cosmos


bướm tÝm bay bay thật mộng mơ 
chiều thu giˇ thoảng nhẹ ơ hờ
Cosmos đồi tÝm vờn trong giˇ
đưa hồn thi sĩ gợi týnh thơ ...

Dạ Lan