Sng Hương   ( hnh TTV)

Huế c mưa rơi !!! 

Hm nay Huế c mưa rơi 
Khung trời b nhỏ một thời tuổi thơ 
Những chiều m vắng mộng mơ 
Sng Hương lặng lẽ m bờ phượng xưa 

Trường Tiền su nhịp đong đưa
Vắng t o trắng giữa trưa nắng h 
Mưa trn phố vắng mi m 
Huế buồn mệt mi tc thề ai kia 

Giọt mưa tưới mt đường khuya
Đ ngang lặng lẽ xui dng về đu 
Huế yn trầm tĩnh Vn Lu 
Người em b nhỏ c buồn hay chăng ? 

Dạ Lan 
August-03-2006