KỶ NIỆM MỘT THỜI
( Mến tặng QC )

Một thời o trắng thật mộng mơ
Chn chim nhn bước động ơ hơ
H đến hoa đan mầu phượng đỏ
Ngập ngừng lưu bt cảm dng thơ ...

Xa cch xin trao gởi tặng em
Chia tay h ấy thật m đềm
Phượng đỏ rơi rơi chiều lối nhỏ
Hạ về nhung nhớ ... thiết tha thm

Phố cổ m đềm vấn tơ vương
i... Bao kỷ niệm dướisn trường
Người em o trắng năm xưa ấy
Vương vấn hồn ti ...bao nhớ thương !!!


Dạ Lan
MTL-27-07-2003