L BỒ ĐỀ RƠI ....

Chiếc l Bồ Đề rơi
Nhẹ nằm trn sn cỏ
Cửa thiền cn bỏ ng
Sao lại khng bước vo ?

Vườn thiền yn tịnh qu
Cy xanh khẽ r ro
Gi lay rung cnh l
Nắng chiều rớt trn cao

Hnh giả thong thả bước
An lạc từng bước chn
Thiền hnh trong chnh niệm
i ... sao thật thong dong

Đi .... nhưng khng cần đến
Ngồi .... chẵng đếm thời gian
Sống mỗi giy tỉnh thức
Đời tựa như sắc khng

Phiến đ im nằm đ
Bn cnh trc nghing nghing
Thật tự tại an nhin
Đ d m vẫn ngộ

Mặt hồ sen lặng bng
Tm tịnh tựa trăng thu
Danh sắc no theo đuổi
Cuối cng l hư v ...

Dạ Lan

August 30-2018
Montreal, Canada.