Mai , Lan, Trc , Cc

Mai...

Mai vng đn gi dưới đồi xanh

nụ mai h nở ẩn trn cnh

cng ai dạo bước nhn hoa nở

hương xun lắng dịu thoảng trong lnh.

Lan...

Ngọc lan yểu điệu l lơi bay

mu trắng trinh nguyn tuổi thơ ngy

hương thơm thoảng nhẹ đa theo gi

đưa hồn thi sĩ thong mơ say.

Trc...

Trc xanh ng bng bn hồ

L lơi trong gi ơ hờ l bay

R ro tiếng trc đu đy

Cung đn mun điệu thoảng say dịu dng

Cc...

Cc vng nở rộ đn xun sang

trăm hoa đua nở dưới nắng vng

Như nng thiếu nữ trn đi tm

hong hoa rực rỡ dưới trăng tan

Dạ Lan