[Trở về ]          [ Trang mục lục ]MAI VÀNG 


Mai vàng rực rở dưới nắng xuân 
Ḷng em chợt thấy nhớ bâng khuâng 
Nhớ ngày dĩ văng xa xôi ấy 
Anh đến thăm em biết bao lần ! 

Cùng nhau hái lộc dưới trăng tan 
Cành Mai nở rộ những hoa vàng 
Mùa xuân năm ấy sao thương quá 
Và Em thầm gọi đến tên chàng.... 

Dạ Lan