MẸ Đ RA ĐI

Sương m vy phủ khng gian
Sương m giăng mắc mn tan u buồn
Khi sương vương cả tm hồn
Hong hồn rơi chậm bồn chồn trong tm
Mẹ yu từ gi ci trần
U buồn thương tiếc ngại ngần lệ rơi
Mẹ gi bn tận gc trời
Chiều nay nhắm mắt la đời mi xa
Sương m giăng kn hồn ta
Khăn s con quấn để tang mẹ hiền.

Dạ Lan 
05-07-2005