MỘT CHIỀU MƯA BAY

Trời mưa vần vũ
Gi lạnh my bay
Cng anh chiều nay
Bước trn đường vắng

Trời khng c nắng
My m giăng giăng
Đi d tung tăng
Dưới mưa bay nhỏ ....

Cng nhau nhắc nhở
Cu chuyện năm xưa
Trong thong nhẹ đưa
Một thời o trắng

Nhạc xưa ngy cũ
Anh ht trong mưa
Nhớ em năm xưa
Đm mưa vắng lặng ....

Chiều nay ngỏ vắng
Mưa phn bay baỵ..
Gi lạnh heo may
Lng sao ấm p

My vẫn bay ....vẫn baỵ..
Mưa vẫn rơi vẫn rơi ....


Da. Lan