MƯA RƠI ...

Gi đưa hoa l rả rời
Gi đưa những hạt mưa rơi nhẹ nhng
Chiều nay Chức Nữ nhớ chng ?
Hay Ngưu Lang khc những hng lệ rơi ?
Mưa rơi đẩm ướt khung trời
Anh đi trong gi ... nhớ người trong mưa 
Mưa rơi qua tấm mnh thưa
Nhớ ai ? mắt nhỏ lệ mờ chờ mong
Yu ai xin gửi đi dng
Bi thơ phong kn, tấm lng trao em...
Ước g một buổi chiều m
Ta đi chung dưới mưa ... thm đậm tnh
Xa xi ngăn cch chng mnh
Mưa bay vương vấn cht tnh năm xưa ....

Dạ Lan
July-12-2003