Trở về ]          [ Trang mục lục ]


NGĂN CCH

Anh đi trong gi bụi mờ
Chiều chiều mỏi mắt trng chờ tin anh
Bao giờ cho hết chiến tranh ?
Để anh trở lại vườn xanh của mnh ???

Cy soan đ nở hoa xinh
Bốn mu l rụng qu trnh thời gian
Tin anh vời vợi ngt ngn
Nhớ thương c biết tm chng ở đu ?

Vườn du xanh ngắt một mu 
Xanh như chiếc o của mầu anh mang
Thế l đ mấy thu sang 
Xa anh mun dặm ... Em cng nhớ thương !

Da. Lan