NHÂN SINH

Hoàng hôn buông xuống
Ráng chiều rả tan
Cuộc đời sẽ tàn
Như ḍng suối cạn...

Hởi kiếp nhân sinh
Có sinh Có tử
Vô sinh Vô diệt
Tự tại an nhiên...

Trà trên núi tản
Nước giữa sông Đà
Thiền vị một ngụm
Tịnh độ sinh qua !


Tịnh Tâm