[Trở về ]          [ Trang mục lục ]


NHỚ MA NG XƯA

 
Ma đng hai đứa cch xa nhau 
Ngưu Lang Chức Nữ nối nhịp cầu 
Nhn nhau chỉ biết ngăn dng lệ 
ng về gợi nhớ những thương đau ! 

Nhớ ma đng cũ ở bn nhau 
Cng tung tuyết trắng hai mi đầu 
Vui vẻ tung tăng cười khc khch 
Tnh thơ theo gi thoảng về đu ? 

Chiều nay lối cũ một mnh đi 
Khng gian im vắng tuổi xun th 
Tuyết trắng bay bay triền lối nhỏ 
Hạnh phc đu rồi ??? Chỉ biệt ly ! 

Dạ Lan