Trở về ]          [ Trang mục lục ]


NHỚ TUỔI HỌC TR̉

Tui đây xin nhắn mấy lời
Gởi Ai đằng đó của thời hai mươi
Giờ ni hai đứa hai nơi
Ai răng biết được caí thời xa xưa
Chuyện đời như thể nắng mưa
Nay tan mai hợp thoảng đưa một đời !
Mai vàng năm cánh nở rồi
Xuân sang Tết tới nhớ thời "cặp đôi"
Học tṛ trẻ tuổi ham chơi
Vui đâu hay đó .... một thời thanh xuân !!!

Buồn chi cho lắm Ôn ơi ...

O Xứ Huế