NỤ HN CỦA GI

Mặc cho gi giận gi hờn
Thổi bay t o thổi vờn tc em
Gi chiều hy trổi thm ln
Để mang nắng sớm trn mi em cười
Gi đa như thể đn mời
Nụ hn đầu ấy bao lời mến thương
Gi bay sợi tc my vương
Mi cong khp cnh người thương thẩn thờ ...

Dạ Lan